Trọng Đại nhận lời nhắn khích lệ từ bạn gái tin đồn, tự hứa “luôn cố gắng, chấm hết”

Trọng Đại nhận lời nhắn khích lệ từ bạn gái tin đồn, tự hứa “luôn cố gắng, chấm hết”

Trên Instagram cá nhân, Trọng Đại khoe được tặng một đĩa khoai lang to kèm dòng trạng thái: “Tuổi mớ