League Cup-C Luotou Marshall suy thoái Manchester United 0-1 Western Ham đã bị loại Dukobola

League Cup-C Luo Wheel Humantan Low Mini Manchester United 0-1 Western Ham đã bị loại [Dukobola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 23 tháng 9: Thời gian Bắc Kinh ngày 23 tháng 9 (Thứ năm) lúc 02:45 sáng (giờ địa phương ở Anh19: 45Vào ngày 22 tháng 9), mùa 2021-22