RộnràngkhaimạcgiảibóngđáDiễn-YênQuỳnh

Với tinh thần giao lưu, gắn kết, giải bóng đá Diễn – Yên – Quỳnh (Diễn Châu, Yên Thành, Quỳnh Lưu) đã khai mạc trong không khí sôi nổi.