Wu Lei Dan người hâm mộ Motorcycle Army Corporate: Tạm biệt 2020!Chiến đấu với Aktipbola cho người hâm mộ

Wu Lei Dan người hâm mộ Đội quân xe máy Come: Tạm biệt 2020!Trận chiến cho người hâm mộ [Aktipbola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 21 tháng 12: Vào tối ngày 21 tháng 12, người chơi Tây Ban Nha Wu Lei đã cập nhật Weibo của anh ấy, sử dụng một tình huống có tình huống của người hâm mộ Tây Ban Nha giúp giúp đỡ năm 2020